OpenShot Video Editor được tài trợ bởi những người dùng và những người ủng hộ tuyệt vời và hào phóng của chúng tôi! Chúng tôi rất vui lòng và vinh dự trước sự đóng góp của bạn cũng như mong muốn cải thiện và phát triển OpenShot bằng những khoản tiền này!

Các khoản đóng góp hàng nhiều nhất trong
$3,00 USD - Aoife MacNamara 54
$3,00 USD - Janko Mihelić 49
$3,00 USD - Peggy Garberick 34
$5,00 USD - Jondale 68
$10,00 USD - Kerry Hatcher 30
$3,00 USD - Mihaela Ionescu 34
$3,00 USD - dragon 56
$5,00 USD - dbond 72
$10,00 USD - James Brunet 29
$3,00 USD - Андрей Геков 40
$3,00 USD - Christian Jäkl 32
$5,00 USD - Jonathan Dukes 28
$3,00 USD - Peter Aba 37
$5,00 USD - Edward Averill 28
$3,00 USD - Brandon Arnold 37
$3,00 USD - maria jesus LOPEZ ORTEGA 31
$3,00 USD - ComputerHead 27
$4,00 USD - Brian Peiris 26
$5,00 USD - Sanford Leon Graves Jr 26
$3,00 USD - muon IT Udo Pütz 21
$3,00 USD - Advait 21
$9,00 USD - Kistine Berra Lertxundi 19
$3,00 USD - John El 17
$3,00 USD - Alin Miron 14
$1000,00 USD - Fred Brennan 10
$5,00 USD - Masaru Hirano 4
$3,00 USD - Scott Napier 2
$3,00 USD - Andrus O'Conda
$3,00 USD - Chuck Daley Mới
$5,00 USD - Jarl Arntzen 77
$5,00 USD - Curtis Jemand 77
$3,00 USD - Evert Guzman 75
$5,00 USD - snorpey 74
$10,00 USD - Joshua Kao 73
$3,00 USD - Gabriel 77
Thống kê
Số lượng đóng góp: 35
Tổng số tiền: $1148,00 USD
Người đóng góp nhiều nhất: Aoife MacNamara
Gần đây nhất: Chuck Daley