OpenShot Video Editor được tài trợ bởi những người dùng và những người ủng hộ tuyệt vời và hào phóng của chúng tôi! Chúng tôi rất vui lòng và vinh dự trước sự đóng góp của bạn cũng như mong muốn cải thiện và phát triển OpenShot bằng những khoản tiền này!

Các khoản đóng góp hàng nhiều nhất trong
$50,00 USD - Anonym
$20,00 USD - Jacques PRUNEAU
$16,00 USD - Anonymous 14
$15,00 USD - Francisco Quesada
$10,00 USD - Anonymous 31
$10,00 USD - Benoni Maheia 21
$10,00 USD - Anonymous
$10,00 USD - Roy Castle 23
$10,00 USD - Norm Smith
$5,00 USD - TJ Sweeney 10
$5,00 USD - Jessica
$5,00 USD - Anonymous
$5,00 USD - Anonymous
$5,00 USD - Anonymous
$5,00 USD - Anonymous
$2,00 USD - Anonym 69
$2,00 USD - Mouschi Debbye 38
$2,00 USD - Pat Bell 13
$2,00 USD - Robert Adam II 74
$2,00 USD - Anonymous 47
$2,00 USD - Carl Andersen 87 Mới
$2,00 USD - Anonymous 4
$2,00 USD - Anonymous 75
$2,00 USD - Yolanda 65
$2,00 USD - SCHUELLER
$2,00 USD - Richard Guy 11
$2,00 USD - Carmen Migdalia 17
$2,00 USD - Barton S Jahn 11
$2,00 USD - Alisterg 34
$2,00 USD - Jesús Rubio 52
$2,00 USD - Turritopsis Dohrnii Teo En Ming 17
$2,00 USD - Still in Saigon 5
$2,00 USD - Anonymous 6
$2,00 USD - Olivia Parr-Rud 35
$2,00 USD - Anonymous 6
$2,00 USD - JOHN W FRANKS 6
$2,00 USD - K. Hendry 2
$2,00 USD - Vianey Galvan 2
$3,00 USD - Aoife MacNamara 64
$3,00 USD - Janko Mihelić 60
$3,00 USD - mark breton 9
$5,00 USD - Lisa Bevan 7
$10,00 USD - Kerry Hatcher 41
$3,00 USD - Mihaela Ionescu 44
$4,50 USD - Anne Stephens 7
$3,00 USD - dragon 66
$5,00 USD - dbond 82
$10,00 USD - James Brunet 40
$3,00 USD - Kazuya Mori
$3,00 USD - Андрей Геков 50
$3,00 USD - Christian Jäkl 43
$5,00 USD - Jonathan Dukes 39
$5,00 USD - Edward Averill 38
$3,00 USD - Brandon Arnold 47
$3,00 USD - ComputerHead 37
$4,00 USD - Brian Peiris 37
$5,00 USD - Sanford Leon Graves Jr 36
$3,00 USD - muon IT Udo Pütz 31
$3,00 USD - Advait 31
$9,00 USD - Kistine Berra Lertxundi 29
$3,00 USD - Alin Miron 25
$1000,00 USD - Fred Brennan 21
$5,00 USD - Masaru Hirano 15
$3,00 USD - Scott Napier 12
$3,00 USD - Andrus O'Conda 11
$3,00 USD - Chuck Daley 11
$5,00 USD - Jarl Arntzen 88
$5,00 USD - Curtis Jemand 88
$3,00 USD - Evert Guzman 86
$5,00 USD - snorpey 84
$10,00 USD - Joshua Kao 84
$3,00 USD - Gabriel 87
Thống kê
Số lượng đóng góp: 72
Tổng số tiền: $1373,50 USD
Người đóng góp nhiều nhất: Anonym
Gần đây nhất: Carl Andersen